OKRUHOVÝ SPECIÁL :

Audi TT Quattro 1.8T s výkonem 480HP

KAIPAN :

motory 1.8T

VW GOLF III :

1.8T s výkonem 400HP

KOMPLETNÍ STAVBA :

1.8T s odolností přes 700HP
Kontakt
centrála Beroun
Plzeňská 28
Králův Dvůr u Berouna

Informační linka a
objednávky
605 190 113

info@tdichip.cz
Novinky e-mailem

  

  

Počítadla
MĚŘENÍ VÝKONU - VÁLCOVÁ ZKUŠEBNA VÝKONU

Jsme vybaveni dvěmi válcovými brzdami - pro měření výkonu motorů automobilů i motocyklů.

Pro měření výkonu vozidel jsme vybaveni zařízením SuperFlow SF-880E AWD s možností měření vozidel s pohonem 4x4 a výkonem až 2.500HP. Válce mají průměr 1.066mm, pneumatika měřeného vozidla se chová stejně jako na kvalitní silnici a nedochází k jejímu bodovému zahřívání či přehřívání.

Válcová zkušebna výkonu se používá ke zjištění reálného výkonu motoru jak v případě provádění různých úprav, tak i zjištění reálného výkonu neupraveného motoru pro zjištění případných závad (např. na vstřikovacím ústrojí). Ve srovnání s různými OBD měřicími programy je měření výkonu motoru na válcové brzdě naprosto přesné.

Po provedení měření obdržíte protokol s naměřenými údaji, křivkou výkonu a krouticího momentu. Z měření můžeme na přání zákazníka pořídit videozáznam ve full HD kvalitě, případně fotografie ve vysoké kvalitě.

Průběh měření


Pro přesný výsledek měření je nutná provozní teplota motoru. Vozidlo najede na měřící stolici a je pevně přikurtováno tak, aby nemohlo dojít k sebemenšímu pohybu vozidla na kteroukoli stranu. Poté je přistoupeno k samotnému měření.

Při měření vozidla jsou data přenášena do počítače, kde se provádí výpočet průběhu výkonu a kroutícího momentu a zpracování dalších veličin. Následně je možné výsledek vytisknout popř. uložit do souboru. Pokud se provádí měření před a po úpravě, je možné tyto měření vytisknout každé zvlášť nebo dohromady v jednom grafu, tak aby bylo možné porovnat obě měření.

Přítomnost při měření


Kola vozidla se při testu otáčí vysokou rychlostí, z důvodu bezpečnosti není přítomnost zákazníka přímo při měření možná. Technik provádějící měření se musí zcela soustředit na prováděné úkony. Zákazník může měření sledovat z bezpečného místa tomuto účelu vyhrazenému.

Rizika při měření


Vozidlo je při měření vystaveno maximálnímu zrychlení na druhý nejvyšší rychlostní stupeň stejně, jako kdyby byla tato zkouška provedena v běžném provozu na silnici. Riziko poškození vozu je proto zcela srovnatelné s běžným provozem. Přesto však zákazník bere na vědomí a stvrzuje, že je vozidlo v dobrém technickém stavu schopném této zkoušky, zejména kvalita rozvodového řemenu, stav turbodmychadla (je-li jím vozidlo vybaveno), stav pneumatik, atd. Nemůžeme ručit za případné přetržení rozvodového řemene zaviněného jeho opotřebením.

V případě poškození vozidla vlivem špatné obsluhy válcové brzdy - např. přetržení úvazu a následného poškození vozidla vlivem sjetí z válce neseme za tyto případy odpovědnost a jsme pro tyto rizika pojištěni.

Vozidla s automatickou převodovkou


Výkon u vozidel s automatickou převodovkou, kde nelze volit jednotlivé rychlosti, nelze přesně změřit vzhledem k určitým omezením tohoto typu převodovky. Měření je prováděno na vybraný převodový stupeň od nízkých do vysokých otáček motoru, což není možné u převodovek které neumožňují přímé řazení rychlostí. Dále nám měření velmi stěžuje tzv. kickdown, který znemožňuje sešlápnutí plynového pedálu na 100%, neboť by automatická převodovka podřadila o daný počet stupňů a měření znemožnila úplně. Proto vozy s některými typy automatických převodovek nelze měřit vůbec, u ostatních jsou možné odchylky a nelze výsledek považovat za přesný. Způsob, jak přesně změřit výkon vozidla s automatickou nepřímo řazenou převodovkou bohužel není.

Vozidla s převodovkami DSG, přímo řazenými automatickými a vozidla Chevrolet Corvette a Chevrolet Camaro s automatickými převodovkami lze změřit s velmi malou odchylkou.

Kde měříme


Měření výkonu automobilů provádíme i motocyklů provádíme v sídle společnosti v Berouně, na pobočce v Českém Těšíně provádíme měření výkonu automobilů a po dohodě je možnost měření výkonu automobilů i v Brně. V Brně je možné měření 4x4, měření na pobočce Brno není v ceně úpravy a je hrazené nad rámec úpravy dle aktuální ceny, která bude sdělena na vyžádání, pokud není uvedeno jinak.

V případě zjevného úniku kapalin z motoru nebo převodovky nebude měření výkonu provedeno! U znečištěných vozidel - zejména od bláta - nebude měření provedeno! V případě znečištění válcové zkušebny provozními kapalinami nebo jinými látkami v průběhu měření, bude účtován poplatek za čištění válcové zkušebny 2.500 Kč bez DPH nebo dle rozsahu znečištění!

Vozidlo je nutné přistavit se zásobou paliva minimálně 1/4 nádrže. U vozidel s méně palivem nebude měření provedeno!

Válcová brzda


Měření výkonu automobilu na válcové brzdě

  
 měření výkonu před a po úpravě v ceně úpravy 
 měření výkonu 1.890 Kč 
 měření výkonu (nad 400HP dle TP) 2.890 Kč 
 měření výkonu - pronájem dohodou 
Uvedené ceny jsou bez DPH.


Měření výkonu motocyklu na válcové brzdě

  
 měření výkonu před a po úpravě v ceně úpravy 
 měření výkonu 1x 1.890 Kč 
 měření výkonu 2x (vlastní úprava) 2.890 Kč 
 měření výkonu - pronájem (1 hodina) dohodou 
Uvedené ceny jsou bez DPH.


 Objednávka měření výkonu
 Jméno: 
 E-mail: 
 Telefon: 
 Zpráva: 
 Antispam ochrana: 
  
  


www.mereni-vykonu-motoru.cz
WinOLS, měření výkonu, motorová brzda, ladění na motorové brzdě, SuperFlow SuperStart, Motocom
certifikace ISO 9001